Gedicht van de maand – januari

Gewoon twee handen…

Gevouwen op m’n schoot
Geknield
Zonder woorden
U bent groot
Gewoon
Gevouwen
Geknield
Stil
Omdat U weet wat ik zeggen wil
Gewoon twee handen
Gevouwen op m’n schoot
Geknield
Zonder woorden
Maak ik U groot
Dankbaar
Geliefd
Gelukkig
Met U
Volkomen vrede
In het nu
Gewoon
Gevouwen
Geknield
Stil

Bron ,dagelijkse broodkruimels ,geschreven door Trudy Steegman.