Gedicht van de maand augustus

Vredesgebed

O Heer,
Maak mij tot een werktuig van uw vrede,
opdat ik liefde betracht,
daar waar men mij haat;
opdat ik vergeef,
daar waar men mij beledigt;
opdat ik samenbind,
daar waar strijd is;
opdat ik de waarheid spreek,
daar waar vergissing de overhand heeft;
opdat ik het geloof breng,
waar twijfel is;
opdat ik hoop breng,
waar vertwijfeling kwelt;
opdat ik mijn licht aansteek,
waar de duisternis regeert;
opdat ik vreugde breng,
waar het verdriet woont.
Ach Heer, laat mij nastreven:
niet, dat ik word getroost;
maar dat ik troost;
niet, dat ik word begrepen,
maar, dat ik begrijp;
niet, dat ik word bemind,
maar dat ik bemin.
Want wie zich geeft,
die ontvangt;
wie zichzelf vergeet,
die vindt;
wie vergeeft,
die wordt vergeven;
en wie sterft,
die ontwaakt tot het eeuwige leven.
Amen

Franciscus van Assisi