Welkom !

Welkom op de site van de Gemeente van Apostolische Christenen

Op deze site willen we een overzicht geven van de grondslagen van onze geloofsovertuiging, zonder de pretentie te hebben alle waarheden van het evangelie te behandelen, noch hiermee het laatste woord te hebben. Een en ander dient om belangstellenden, op grond van datgene wat de Bijbel ons meedeelt, een hulp te zijn in hun geloofsleven.
Verschillende gebeurtenissen in de geschiedenis van de apostolische gemeenten hebben ons genoodzaakt ons standpunt over diverse fundamentele zaken van ons geloof zo duidelijk en grondig mogelijk vast te leggen.
Daartoe is onze geloofsbelijdenis opnieuw geformuleerd.

Bovenstaande tekst is een gedeelte uit het voorwoord van “Wat wij geloven (deel 1)”. Indien u bent geïnteresseerd in de volledige tekst, bestaat de mogelijkheid betreffend boek te bestellen. U kunt uw bestelling hier plaatsen.

Wij hopen dat deze site mag bijdragen tot een grotere eenheid, niet alleen tussen de Verenigde Apostolische Gemeenten, maar zo mogelijk ook met betrekking tot andere apostolische en christelijke richtingen.

Wij stellen het op prijs, als u een reactie achterlaat in het gastenboek, waardoor belangstellende broeders/zusters/gasten elkaar herkennen en zien dat de site bezocht en gewaardeerd wordt.