Er gaat een stroom,zo klaar en rein (7)

Terug naar zangbundel
Terug naar aanvangsliederen

Afspelen

Er gaat een stroom,zo klaar en rein

Er gaat een stroom, zo klaar en rein,
door Gods gemeente heen;
en wie daaruit gedronken heeft,
voelt met zijn Geest zich een.
Refrein

Komt, zet u allen aan die stroom,
die uit d’ apost’len welt,
wier woord van waarheid, kracht en licht,
u ‘s Vaders liefde meldt.
Refrein

Merkt op, waarheen die stroom zich wendt,
en werpt u in die vloed;
zijn water toch het zwartste vuil
alras verdwijnen doet.
Refrein

Refrein:
O woord der waarheid! heil’ge stroom,
uw kracht is wonderbaar;
gij laaft en reinigt telkens weer
Gods uitverkoren schaar.

melodie met toestemming Rainer Schröter