Kom tot uw Heiland, ga tot uw Heer (29)

Terug naar zangbundel
Terug naar aanvangsliederen

Kom tot uw Heiland, ga tot uw Heer

Kom tot uw Heiland, ga tot uw Heer,
hoor naar zijn Woord, zet rustig u neer.
Hij wil u zeeg`nen, helpen, steeds weer,
noodt u zo vriend`lijk: kom!
Refrein

Kom toch, mijn kind, uw Heiland is daar;
Hij redt u uit, hoe groot ook ‘t gevaar,
altijd staat helpend Hij voor u klaar.
Hoor naar zijn bede, kom!
Refrein

Refrein:
Heerlijk, heerlijk vreugdevol verschiet,
dat de Heer zijn kind’ren heden
biedt, als ‘t oog het hemels Kanaän ziet;
laat u toch leiden, kom!

Geen media