Komt tot de bron van het leven (30)

Terug naar zangbundel
Terug naar aanvangsliederen

Afspelen

 

Komt tot de bron van het leven

Komt tot de bron van het leven,
dorstig en moede en mat;
daar wordt u `t water gegeven,
zoals u `t nimmer nog had.
Refrein

Komt tot die bron u te laven,
gaat in gelove daarheen;
kent toch de Heer in zijn gaven,
blijdschap g` ontvangt voor geween.
Refrein

Drinkt van dat levende water,
dat van zoveel u geneest;
stelt het niet uit met een “later”,
daarmee bedroeft u Gods Geest.
Refrein

Refrein:
Spoedt u daarheen, neemt nu om niet,
`t water des levens zo kost`lijk en rein.
Drinkt uit die bronne des levens,
dan wordt ook gij zo`n fontein!

melodie met toestemming Rainer Schröter