Zijt gij door de levensstormen (42)

Terug naar zangbundel
Terug naar aanvang dienst

Zijt gij door de levensstormen

Zijt gij door de levensstormen moe en mat,
heeft een golf van zorgen u soms overspat?
Weet, in de gemeenschap wacht u vreed’ en rust,
wordt g’ u van des Vaders liefde weer bewust.
Refrein

Vele zijn de zorgen, die het leven biedt
en niet altijd dan ons oog Gods liefde ziet;
maar in de gemeenschap wordt ons oog verlicht,
en zien wij opnieuw Gods vriend’lijk aangezicht.
Refrein

Refrein:
Tel Gods liefdedaden, denk daaraan,
in d’ apost’len biedt Hij schatten aan.
Grijp die gaven, neem ze dankbaar aan,
dat geeft kracht de levensstormen te weerstaan.

Geen media