Schuldbelijdenis en avondmaal

Terug naar gezangbundel

Diverse liederen zijn te beluisteren als aan de rechterkant een staat. 
In de liedtekst kan je dit afspelen.

     
166 Bron van barmhartigheid
167 Hebt gij Mij lief?
168 Heer, zie mij biddend staan  
169 Hier is mijn hart
170 O ziele, die ruste wil vinden  
171 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
172 Rijk in God, zoals eens Job was  
173 U, mijn Heiland, Jezus Christus
174 Vlucht met uw zonden tot Jezus  
175 Vredekoning, vol genade  
176 Zie, biddend komen wij tot U