Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (171)

Terug naar zangbundel
Terug naar schuldbelijdenis en avondmaal liederen

Afspelen

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen,
verlos mijn ziel van zond’ en pijn;
mijn hart staat voor uw liefde open,
o laat het steeds uw tempel zijn.
De eng’len van uw goedheid zingen,
zij roemen uwe liefdegloed;
laat Heer, uw licht in ‘t hart mij schijnen,
en dringen diep in mijn gemoed.

O Heiland, zie toch het verlangen,
waarmee ik uwe komst verbeid;
ootmoedig wil ik U ontvangen,
mijn harte is geheel bereid.
Want zijt Gij in mijn ziel geboren,
dan deren mij noch leed, noch smart,
omdat ik U mag toebehoren
voor eeuwig, Heer, met heel mijn hart.

melodie met toestemming Rainer Schröter