Vlucht met uw zonden tot Jezus (174)

Terug naar zangbundel
Terug naar schuldbelijdenis en avondmaal liederen

Vlucht met uw zonden tot Jezus

Vlucht met uw zonden tot Jezus, die leeft,
Hij toch alleen u de ruste weer geeft.
Slechts in zijn Rijk zijt gij veilig en vrij,
daar is genade voor u en voor mij.
Refrein

Dat Rijk des vredes, die plaats tot behoud,
wordt door apost`len in mensen gebouwd;
in dat gebied zich Gods Zoon openbaart,
brengend verlossing en heil hier op aard`.
Refrein

Refrein:
Zijn heerschappij maakt waarlijk vrij,
zijn heerschappij maakt waarlijk vrij.
Hem is gegeven de wijsheid, de kracht,
die ons ten leven,
verbreekt satans macht.

Geen media