Eeuwig erbarmen, het klinkt zo zoet (182)

Terug naar zangbundel
Terug naar dankliederen na het avondmaal

Afspelen

Eeuwig erbarmen, het klinkt zo zoet

Eeuwig erbarmen, het klinkt zo zoet;
eeuwig erbarmen, Gods liefdegloed.
God biedt het ieder aan, die tot zijn zoon wil gaan;
die zich van harte geeft, de Heer, die leeft.

Eeuwige vrijheid, o kost’lijk goed;
eeuwige vrijheid, hoe wel ‘t ons doet.
Eeuwig bevrijd te zijn van zondelast en pijn;
verkeren met zijn God, o zalig lot.

Zo zijn wij zijner, zijn eigendom,
Hij maakt ons ‘t harte zijn heiligdom!
Ja, zijner liefdeblik bant vijand, vrees en schrik.
Hij, die zijn hulp ons biedt, begeeft ons niet.

melodie met toestemming Rainer Schröter