Heer, Gij schenkt mij rijke zegen (186)

Terug naar zangbundel
Terug naar dankliederen na het avondmaal

Heer, Gij schenkt mij rijke zegen

Heer, Gij schenkt mij rijke zegen,
Gij verblijdt mij met uw heil;
Gij geeft licht op al mijn wegen,
uw gena is zonder peil.
‘k Wil met wat Gij schenkt, o Heer,
and’ren dienen tot uw eer,
and’ren dienen tot uw eer.

Gij geeft telkens nieuwe krachten
en versterkt de liefdesband;
maakt mij vrij van duist’re machten,
leidt mij aan uw Vaderhand.
‘k Wil met uwe hulp, o Heer,
and’ren dienen tot uw eer,
and’ren dienen tot uw eer.

Ja, mijn hart zal vrolijk juichen,
daar Gij mijner steeds gedenkt;
‘k wil aan allen ‘t heil betuigen,
dat Gij mij zo rijk’lijk schenkt.
‘k Wil met meerder liefde, Heer,
and’ren dienen tot uw eer,
and’ren dienen tot uw eer.

Afspelen