Ik vond de bron der vreugde (194)

Terug naar zangbundel
Terug naar dankliederen na het avondmaal

Afspelen

Ik vond de bron der vreugde

Ik vond de bron der vreugde,
de troost voor zielepijn;
de plaats van liefd’ en vrede,
en hemelzonneschijn.
Refrein

Die bron schenkt mij verkwikking,
als zieledorst mij kwelt;
in de apost’len Christi
is deze bron gesteld.
Refrein

Aan waat’ren stil en vredig,
op weiden, groen en fris,
daar vindt mijn ziel de ruste,
die haar zo lief’lijk is.
Refrein

Refrein:
Door Jezus wil ‘k mij laten leiden,
Hem volgend, de levensweg gaan;
zijn naam en zijn daden belijden,
vermelden Gods grote daân.

melodie met toestemming Rainer Schröter