Doop, Verzegeling,Confirmatie

Terug naar zangbundel

Diverse liederen zijn te beluisteren als aan de rechterkant een staat. 
In de liedtekst kan je dit afspelen.

302 Aan Uw voeten, lieve Heiland
203 Lieve Jezus, zie ons hier
304 Neem uit deez’ moederarmen, Heer
305 Het zingt in mijn hart
306 Eerbiedig. voor Uw altaar
307 Jonge broeders, jonge zusters
308 Wees gegroet, gij jonge christen
309 Weest gezegend, jonge ranken