Gedachtenis der ontslapenen

Terug naar zangbundel

Diverse liederen zijn te beluisteren als aan de rechterkant een staat. 
In de liedtekst kan je dit afspelen.

     
243 Eng’len wachten ons bij ‘t komen  
244 Godes wegen gaan door lijden  
245 Hoe zal ‘t ons zijn?
246 Naar huis!
247 O zalig oord  
248 Onder ‘t altaar Jezus rusten  
249 Scharen van ontslapen vrienden  
250 Vaarwel, vaarwel, tot wederziens!  
251 Waar zich geen wolk meer dreigend toont