Scharen van ontslapen vrienden (249)

Terug naar zangbundel
Terug naar bij bijzondere gelegenheden
Terug naar gedachtenis der ontslapenen

Scharen van ontslapen vrienden

Scharen van ontslapen vrienden,
meebehorend tot uw bruid,
uitverkoor’nen die U dienden,
wachtend zien zij naar U uit.
Hoor hen roepen: Heer, hoe lange
duurt op aarde nog de strijd,
eer uw dag komt, wij verlangen
naar het Rijk der heerlijkheid.

Heer, wij bidden met hen mede:
schenk ons dra die zaligheid,
dat het leed hier zij geleden
en voleindigd onze strijd;
dat wij ons herenigd vinden
met d’ontslapen eerst’lingsschaar;
ja, met allen, die wij minden,
zij U komst, Heer, spoedig daar.

Jezus, Bruigom onzer ziele,
die het kindschap Gods ons bood,
zie ons voor U nederknielen,
wijl Gij ons uw heil ontsloot.
Dat de dag der kroning naad’re
van uw koning-priesterdom;
wil daartoe uw bruid vergaad’ren,
brengen in uw heiligdom.

 

Geen media