Hemelvaart en Pinksteren

Terug naar zangbundel

Diverse liederen zijn te beluisteren als aan de rechterkant een staat. 
In de liedtekst kan je dit afspelen.

     
296 Met opgeheven zegenshanden
297 Ten hemel steeg opnieuw de Heer
298 De Trooster, die de Heer ons gaf  
299 Heilige geest, door de Vader gezonden  
300 Heil’ge geest, Gij Hemeltolk!  
301 Prijst luide God voor deze dag