Huwelijk

Terug naar zangbundel

Diverse liederen zijn te beluisteren als aan de rechterkant een staat. 
In de liedtekst kan je dit afspelen.

310 Dat ‘s Heren zegen op u daal
311 Heer, zeer ernstig bidden wij
312 O, moge God u beide zeeg’nen