Dit is de dag zo lang verwacht (257)

Terug naar zangbundel
Terug naar bij bijzondere gelegenheden
Terug naar kerstliederen

Dit is de dag zo lang verwacht

Dit is de dag zo lang verwacht,
dat God het mensenkind gedacht;
Hem viere, wat in ‘t groot heelal,
door Jezus is en wezen zal.

Als mijn verstand het vatten wil,
dan staat het, Heer vol eerbied stil;
‘t beseft bij ‘t groot geheimenis,
dat uwe liefd’ oneindig is.

Opdat de zondaar leven moog’
daalt ‘t Godd’lijk woord zelf van omhoog;
legt af zijn hoge Majesteit,
wordt mens, wordt onze zaligheid.

</table. Geen media