Lijdenstijd en pasen

Terug naar zangbundel

Diverse liederen zijn te beluisteren als aan de rechterkant een staat. 
In de liedtekst kan je dit afspelen.

     
280 Sion, Sion, stad des Heren  
281 Sion, wil de poort verhogen  
282 Aan ‘t kruis, bebloed met wonden  
283 Als ‘k aan de doornenkroon denk  
284 Dat Heer Uw lijden en Uw sterven  
285 Hoort, de stem van eeuw’ge liefde  
286 ‘t Is middernacht, en in de hof  
287 Weet gij? Jezus onze Heiland  
288 Wil toeven, Heer
289 Christus is verrezen
290 Daar juicht een toon  
291 Halleluja, de Heiland leeft
292 Halleluja, ja verrezen  
293 Ik weet dat mijn Verlosser leeft
294 Juicht, eerstelingen, verheugt u  
295 Triomf d’ Immanuël verrijst