Sion, Sion, stad des Heren (280)

Terug naar zangbundel
Terug naar bij bijzondere gelegenheden
Terug naar lijdenstijd en pasen

Sion, Sion, stad des Heren

Sion, Sion, stad des Heren,
heft nu uw triomflied aan!
Voegt u saâm en vormt u rijen,
meldt nu luid Gods grote daân.
Ziet, vol liefd’ en zondaarsmin,
trekt uw Koning tot u in.

Ja, verhoogt voor Hem de poorten,
maakt u op en wordt verlicht;
dat Hij Zich van u niet wende,
U verbergt zijn aangezicht.
brengt Hem ere, maakt Hem baan,
dat Hij tot u in kan gaan.

Geen media