Halleluja, de Heiland leeft (291)

Terug naar zangbundel
Terug naar bij bijzondere gelegenheden
Terug naar lijdenstijd en pasen

Afspelen

 

Halleluja, de Heiland leeft

Halleluja, de Heiland leeft.
Heft vrolijk op de handen.
De hellemacht des duivels beeft,
verbroken zijn de banden.
Nu is de duist`re nacht voorbij,
de toegang tot de Vader vrij.
Halleluja. Halleluja, de Heiland leeft.

Halleluja, de Heiland leeft.
Zo klinkt de blijde mare,
o hoort, hoe gaarne Hij vergeeft,
voor zond` ons wil bewaren.
Hij neemt ons aan als zijne bruid
en nodigt ons ten bruiloft uit.
Halleluja, halleluja, de Heiland leeft.

melodie met toestemming Rainer Schröter