Ik weet dat mijn Verlosser leeft (293)

Terug naar zangbundel
Terug naar bij bijzondere gelegenheden
Terug naar lijdenstijd en pasen

Afspelen

Ik weet dat mijn Verlosser leeft

Ik weet dat mijn Verlosser leeft;
o, welk een vreugde mij dit geeft! (Jezus leeft t!)
Hij leeft, de macht des doods vergaat; (Jezus leeft !)
Hij leeft, zijn leven in mij staat.
Refrein

Hij leeft, zijn liefde mij omringt,
Hij bidt voor mij, zijn liefd’ Hem dringt; (Jezus leeft !)
Hij leeft, die mijne ziel behoedt (Jezus leeft t!)
en haar met hemelspijze voedt.
Refrein

In Hem is Gods genâ mijn loon;
mijn ziele, juich, verhoog de Zoon, (Jezus leeft !)
die was en is en wezen zal; (Jezus leeft !)
Hem love dan het gans heelal!
Refrein

Refrein:
Ik weet, dat mijn Verlosser leeft;
halleluja, mijn Jezus leeft!

melodie met toestemming Rainer Schröter