Slotliederen

Terug naar gezangbundel

Diverse liederen zijn te beluisteren als aan de rechterkant een staat. 
In de liedtekst kan je dit afspelen.

     
202 O goedheid Gods, nooit recht geprezen
203 Als kind`ren Gods verbonden
204 Blijf trouw, o bruid, uw Heiland
205 Dat de harten immer vrolijk
206 Dankt, dankt nu allen God
207 Dat ik Heer Jezus u  
208 De Heer kent al de zijnen
209 Een vaste burcht is onze God
210 God met mij, op al mijn wegen  
211 Halleluja! Eeuwig dank en ere  
212 Halleluja, lofgezongen  
213 Heb dank, o trouwe God en vader  
214 Heffen wij tezaam  
215 Heilig, heilig, heilig  
216 Immer moedig voorwaarts
217 Ja, groot is de genade toch  
218 Jeruzalem in ‘t eeuwig licht  
219 Komt vrolijk, ‘t hart omhoog geheven  
220 Laat ons zingen en prijzen  
221 Lof zij de Heer
222 Ons aller danklied, Here  
223 Schenk ons, Vader, thans uw zegen
224 Spreid nu uw zegenshanden  
225 U, Vader, U zij lof en prijs  
226 U wil ik prijzen  
227 ‘k wil u, o God, mijn dank betalen  
228 ‘k wil U volgen, Heiland Jezus  
229 Wij kunnen het niet laten  
230 ‘k zal met mijn ganse hart  
231 Zingt, zingt uw bruigom  
232 Dra daalt Jezus weder  
233 Blijf de Heer verbeiden  
234 Hoe lange wacht uw bruidskerk reeds
235 Verhoogt de poort