Halleluja! Eeuwig dank en ere (211)

Terug naar zangbundel
Terug naar slotliederen

Halleluja! Eeuwig dank en ere

Halleluja! Eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
wordt op aard en in de hemel, Here,
voor uw liefd’ U toegebracht.
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God.
Amen, zij ons eeuwig lot!

Geen media