Jeugdliederen

Terug naar zangbundel

Diverse liederen zijn te beluisteren als aan de rechterkant een staat. 
In de liedtekst kan je dit afspelen

     
236 Bij Vader thuis is ‘t ons zo goed
237 Des Heilands groot erbarmen  
238 Jezus mint de kind’ren zeer  
239 Looft de Heer in kinderlijke klanken
240 O heiland Jezus, Kindervrind!
241 Op, in des levens lente  
242 Wij zijn het zaad der toekomst