Jezus mint de kind’ren zeer (238)

Terug naar zangbundel
Terug naar bij bijzondere gelegenheden
Terug naarJeugdliederen

Jezus mint de kind’ren zeer

Jezus mint de kind’ren zeer,
is dan ook der kind’ren Heer;
gij, die dus uw kind’ren mint,
brengt ze tot die kindervrind.
Refrein

Laat de kind’ren nadertreên,
Jezus wil ze om zich heen;
ziet, hoe Hij zich tot hen bukt
en ze aan zijn harte drukt.
Refrein

Jezus, die voor allen kwam,
maar een kind tot voorbeeld nam,
sprak: wordt kind’ren toch gelijk,
hunner is Gods Koninkrijk!
Refrein

Refrein:
Brengt ze mee, brengt ze mee,
brengt toch ook de kind’ren mee,
leidt ze tot de Heiland heen,
laat ze nadertreên.

Geen media