Woord van de week 20 januari

Voor zondag 20 Januari 2019
Het leven in de gemeente en het alledaagse leven Romeinen 12: 9-16
Kerngedachte: Wij zullen de Heilige Schrift als hulp bij ons dagelijks leven erkennen en gebruiken, hetgeen mogelijk is doordat onze geest door Gods werkzaamheid veranderd is.

Bij dit bijbelwoord kan men beslist niet de gebruikelijke argumentatie hanteren dat de Bijbel aan de realiteit van het dagelijks leven voorbijgaat. Integendeel. Dit woord is helder en duidelijk en wijst ons de weg. Het is een voortreffelijk woord en zeer geschikt om in het kader van een gespreksavond te gebruiken. Het leid tot spontane en persoonlijke bijdragen aan de gemeente – arbeid. Het is zinloos deze bijbelteksten nog eens extra te becommentariëren, want ze zijn zo duidelijk dat ook andere bijbelverta-lingen de inhoud even duidelijk voor zichzelf laten spreken. De volgende woorden (onderstreept) vormen het zwaartepunt van dit bijbelgedeelte:

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters.

Laat uw enthousiasme niet bekoelen. Laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, dat God zijn beloften vervult. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen (d.w.z. de andere christenen) en wees gastvrij! Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft – Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid.

In dit tekstwoord komen alle situaties van het dagelijks leven aan de orde; traagheid, liefde, blijdschap, nood, hulp, verdriet, depressie, egoïsme, ergernis, enz. En, het mooiste daarin is: er wordt duidelijk gemaakt hoe men in christelijke zin op deze situaties moet reageren en hoe er mee om te gaan. Een geweldig mooie tekst!

R. Spree, München