Woord van de week 23 december

Voor zondag 23 december 2018
Vier opdrachten, die niet gemakkelijk zijn Filippenzen 4:4-7
Als wij al vanaf Filippenzen 4:2 lezen, komen wij te weten, dat er ruzie is. Leven in de vreugde impliceert eenheid in de gemeente. Paulus spoort de christenen in Filippi aan daaraan vast te houden, ook als er steeds weer ruzies of discussies zijn. De fundament daarvoor is het standvastig zijn in de Heer (Filippenzen 4:1), maar ook de zekerheid, dat God iedereen kent en dat Hij hun namen in het boek van het leven heeft geschreven (Filippenzen 4:3). Wie gelooft, is van de Heer en wordt door de Heer bestemd? Geloof jij?

Er volgen vier opdrachten, die niet gemakkelijk zijn. Daartussen verbergt zich de sleutelzin: De Heer is nabij! Dat is Advent en leidt in tot het echte Kerstfeest! Bij zijn ruimtelijke nabijheid (“in de Heer”) komt de nabijheid de tijd betreffend. Paulus rekent op de spoedige komst van Jezus. Hier stellig niet alleen als theologische uitspraak van de merkbare en troostende aanwezigheid van Jezus in de Heilige Geest, maar als eschatologische* aankondiging: De Heer komt snel. Hij kan – sinds zijn opstanding in de onzichtbare wereld van God – ieder ogenblik zichtbaar terugkomen. Daarop verheugt Paulus zich zeer. Wij hebben intussen geleerd te denken in grote tijdsbestekken, maar dat de Heer komt, dat blijft ook in de 21e eeuw “na Christus” onze hoop. Laat ons weer het ons hierop verheugen leren!

Hoe? Misschien zingen we eens alle Advents- en Kerstliederen, die in onze zangbundel zijn opgenomen, achter elkaar.

Het fundament van onze christenvreugde ligt dus niet in ons, omdat wij nauwelijks wat te lachen hebben, maar buiten ons en onze gemoedstoestand: in de Heer Jezus Christus. De vreugde over de verbondenheid met Christus en over zijn komst is echter geen heimelijke vreugde. Zij heeft uitwerkingen! De vreugde heeft gevolgen voor de omgang met elkaar. Zij vormt het leven binnen de gemeente. Zijn wij ingelijfd bij Christus, dan leven wij in zijn lichaam in eendracht met elkaar, zodat wij elkaar zelfs als “onze vreugde” kunnen betitelen. (Filippenzen 4:1)

Zijn nabijheid is het belastbare fundament voor vier geboden. Omdat de Heer nabij is, daarom:

  1. Verheug u altijd!
  2. Wees goed voor iedereen!
  3. Maak u nergens zorgen over!
  4. Bid bij alle wensen met danken!

En omdat de Heer nabij is, omhult zijn vrede ons – ondanks al onze angsten – als een beschermend vest. Hoe luidt toch de boodschap van de ontelbare hoeveelheid engelen bij het heilig Kerstfeest: “Eer aan God in de hoogste hemel en vrede voor alle mensen die Hij liefheeft.” (Lucas 2:14)

Niet betweterij moet regeren, maar de goedheid tegenover alle mensen, Dat leidt ons tot het Bijbelwoord voor het Kerstfeest: Titus 3:4-7!

G. Loose

*eschatologie= leer der laatste dingen