Jezus noodt vriend’lijk (24)

Terug naar zangbundel
Terug naar aanvangsliederen

Jezus noodt vriend’lijk

Jezus noodt vriend’lijk verdwaalden naar huis.
Weigert Hem niet, weigert Hem niet.
Wilt toch ontvlieden het aardse gedruis,
Hij zijn genade u biedt.
Refrein

Hij schenkt vermoeiden verkwikking en rust,
neemt wat Hij biedt, neemt wat Hij biedt!
Zegt Hem uw zorgen, Hij helpt u met lust,
alles uit liefde, om niet.
Refrein

Jezus, Hij wenkt u en nodigt u uit,
hoort Hem dan nu, hoort Hem dan nu!
Geeft u de Heiland, zijn stemme klinkt luid,
vrede en vreugd’ biedt Hij u.
Refrein

Refrein:
Gaat dan tot Hem,
(Gaat dan, gaat dan tot Hem, tot Hem).
Jezus Hij roept u, noodt vriend’lijk,
(Jezus roept vriend’lijk, Hij nodigt u uit)
o hoort toch zijn stem.

Geen media