Kom vriend, treedt mee de arke in (31)

Terug naar zangbundel
Terug naar aanvangsliederen

Kom vriend, treedt mee de arke in

Kom vriend, treedt mee de arke in,
door noachs hand gebouwd;
die arke in ‘t apostelwerk,
wel die de Heer vertrouwt.
Refrein

Gods engel sluit de deur haast toe,
als Gods genadetijd;
kom in- het nodend woord nog klinkt,
de Heer u nog verbeidt.
Refrein

Die arke der behoudenis,
is Jezus, Vaders Zoon;
Zijn zondaarsmin is over u-
Zijn hulp wordt aangeboôn.
Refrein

Kom ziele, kom geloof en leef,
God schrijft zijn naam u op;
door ‘t ambt dat Geest en leven geeft,
voert Hij naar Sions top.
Refrein

Refrein:
In de arke is nog plaats,
plaats voor u, plaats voor mij;
in de arke is nog plaats,
daar is plaats voor u, voor mij.

Geen media