God is de liefde (60)

Terug naar zangbundel
Terug naar liederen prediking

Afspelen

 God is de liefde

God is de liefde, bracht mij verlossing,
God is de liefde, Hij mint ook mij;
Gods zoon werkt steeds nog door zijn gezanten,
en maakt mijn ziele zo rijk en blij.
Refrein

Kost’lijke gave van heil en vrede,
‘k geef U mijn liefde, mijn ganse hart.
woord des levens is mij een spijze,
uw woord des vredes stilt al mijn smart.
Refrein

O reine liefde, o bron van zegen,
o Heilandsharte, onpeilb’re bron.
U wil ik loven, U wil ik prijzen,
gij zijt mijn vreugde mijn levenszon.
Refrein

Refrein:
‘k Betuig aan ieder nu: God is de liefde,
God is de liefde, Hij mint ook mij.

melodie met toestemming Rainer Schröter